Vad är grundavgiften?

Hushållens grundavgift för avfallshanteringen är en bostadsspecifik månadsavgift, som uppbärs av ägaren eller användaren av en fast bostad eller ett fritidsboende.

Med grundavgiften bekostas de avfallshanteringsuppgifter som kommunen har enligt lagen. Hit hör bland annat insamling av farligt avfall, avfallsstationernas tjänster, att upprättahålla nätverket av ekopunkter samt avfallsrådgivning. Med grundavgiften finansieras även myndighetsuppgifterna inom avfallshanteringen (avfallsnämndens verksamhet) samt upprähhållandet av avfallsregistret.