Var är en e-faktura och hur kan jag börja använda en sådan?

E-fakturan är ett tryggt sätt att motta och betala fakturor elektroniskt som har utvecklats av bankerna. Med e-fakturan uppkommer inget avfall. Du kan motta våra fakturor som e-fakturor direkt till din nätbank.

Övergå till den behändiga e-fakturan – gör så här: 

  1. Gör ett avtal om e-faktura i din egen nätbank.
  2. Välj Rosk’n Roll Oy Ab från nätbankens faktureringstabell.
  3. Knappa in fakturans referensnummer från föregående faktura då specifieringsuppgifter om faktureraren efterfrågas.
  4. Faktureraren får ett meddelande om att e-fakturan tagits ibruk.
  5. Vi skickar i fortsättningen fakturorna till din nätbank.

Då du får en e-faktura av oss kom ihåg att också öppna bilagan. Då missar du ingen aktuell information.

Kunder som får fakturor med många olika kundnummer måste göra ett separat avtal för varje kundnummer.

Noggrannare information om mottagning av e-fakturor får du av din egen nätbank.