Måste man skaffa en kompostor genast då Rosk’n Roll ber en meddela ifall man komposterar eller om man beställer separatinsamling av bioavfall? Eller räcker det med att skaffa kompostorn innan sorteringsskyldigheten träder i kraft?

Den behöver inte skaffas genast då brevet kommer. Komposteringen måste påbörjas och komposteringsanmälan till myndigheten bör vara gjord före den dagen när sorteringsskyldigheten börjar. (Under år 2023 i Lojo 1.9 och i Vichtis 1.11.) Ifall komposteringsanmälan inte är gjord inom utsatt tid, levereras ett vanligt bioavfallskärl till fastigheten. På Rosk’n Rolls webbplats kan man meddela ifall man kommer att skaffa en kompostor.