Kan man använda ett eget bioavfallskärl? 

Det är tillåtet att använda ett eget bioavfallskärl. Kärlet ska uppfylla standarden och lämpa sig för sopbilens maskinella tömning av kärlet. Däremot lönar det sig inte för småhus med 1–2 bostäder att skaffa ett eget kärl, eftersom bioavfallskärlets hyra ingår i tömningspriset.