Det fanns avfall kvar i sopkärlet efter tömningen. Varför?

Ifall det blivit avfall kvar i sopkärlet efter tömningen så kan det bero på att sopkärlet packats för tätt. Ibland kan soppåsen även fastna i kärlets kant och då lossnar det inte enkelt när tömningen sker maskinellt. Vintertid är det även vanligt att avfallet har frusit fast och att kärlet därför inte töms helt och hållet. Ifall avfallet inte lossnar genom att knacka på kärlet, så har sopbilschauffören inga verktyg för att få loss avfallet. På grund av arbetarskyddsskäl kan sopbilschaufförerna inte heller ta loss avfall för hand. Därför kollar du väl att avfall som blivit kvar i kärlet inte sitter fast i kärlets kanter eller botten.