Avfallet i bioavfallskärlet har frusit fast i kärlet och det går inte att tömma. Vad kan jag göra?

Det går att försiktigt försöka lossa fastfruset avfall från kärlets väggar, till exempel med en spade eller genom att knacka på kärlets utsida med en gummiklubba. Notera att plast spricker lättare och inte tål hård hantering när det är minusgrader.

Om det är möjligt, flytta sopkärlet till ett varmt förråd eller till garaget och låt det tina upp före tömningen.