Undvik risksituationerna bland avfall

28.7.2023 Meddelande

Arbetssäkerheten för personalen som arbetar inom avfallshanteringen kan ibland hänga på ifall avfallet har sorterats rätt, lämnats på rätt insamlingsställe eller ifall hemmets sopkärl har skötts om. Var och en kan för sin del bidra till att det inte uppstår onödiga olyckor.

Palveluneuvoja jäteasemalla kaasupullojen kanssa
Om gasflaskan inte kan returneras till försäljningsstället, kan den föras till avfallsstationen och överräckas till personalen. Servicerådgivaren Enja Iivonen tar emot och hjälper kunder på Rosk’n Rolls avfallsstation i Munka i Lojo.

Det är bra att tömma sina förråd hemma på farligt avfall, men innan man för i väg dem till insamlingsplatserna är det bra att komma ihåg ett par regler.

Farligt avfall ska gärna lämnas i sin originalförpackning. Ifall detta inte är möjligt, ska innehållet märkas.

”Ibland då man städar gamla förråd, till exempel dödsbon, så hittar man burkar och pytsar vars innehåll är obekant. Då är det bäst att överräcka dom direkt till avfallsstationens servicerådgivare. Farliga avfall får inte heller blandas med varandra”, instruerar regionchef Johanna Saarinen från Rosk’n Roll.

Gasflaskor rekommenderas i första hand att returneras till deras försäljningsställen, men de kan även returneras till avfallsstationen. Även tomma gasflaskor överlämnas alltid till avfallsstationens personal, de kan inte lämnas i de obemannade mottagningscontainrarna eller till metallinsamlingen.

Inga sprängämnen till avfallsstationen

Vid enstaka tillfällen har man i sophögarna på avfallsstationerna hittat gamla granater eller övriga sprängämnen. Dessa ska inte föras till avfallsstationen eller återvinningspunkter över huvud taget, inte ens tomma granatskal. All ammunition och explosiva ämnen, även fyrverkeripjäser, returneras i första hand till försäljningsstället eller importören. Ifall detta inte är möjligt, kan de föras till polisen, bara man kommer överens om överlämningen på förhand.

”Senast nu under sommaren upptäcktes ett explosivt föremål på en av våra avfallsstationer. För kundernas och personalens säkerhet, måste avfallsstationen stängas för resten av dagen så att orsaken till faran tryggt kunde fraktas bort från området med polisens hjälp”, berättar Saarinen.

Låt askan svalna

Aska och engångsgrillar som släckts slarvigt har tidigare år orsakat eldsvådor vid bland annat insamlingspunkter för avfall.

Askan som uppstår i grillar eller eldstäder borde få svalna ordentligt, helst flera dagar. Sedan ska askan packas tätt i en plastpåse för att läggas i det egna blandavfallskärlet. Askan är för basisk för kompostorn.

Grillarna kan höra till metallinsamlingen, elapparater eller blandavfallet, beroende på typ av grill och material. I Rosk’n Rolls avfallsguide hittar du sorteringsanvisningar för olika grillar likasom övrigt avfall.

Getingar till besvär vid sopkärlen

Nu under sensommaren lönar det sig att se upp för getingar vid sopkärlen på gården. Speciellt oförpackat sött avfall, så som frukter och bärmäsk, lockar de stickande insekterna till kärlen. Getingarna utgör en fara speciellt för sopbilschaufförerna.

Man kan undvika getingar kring blandavfallskärlen genom att sortera bioavfallet i rätt sopkärl eller i kompostorn, samt genom att packa in avfallet ordentligt. Det lönar sig ändå att granska sopkärlen för eventuella getingbon och ta bort dem, vid behov med hjälp av en expert.

FAKTA:

  • Farligt avfall från hushåll tas emot på avfallsstationerna och i containrarna för farligt avfall, på avfallsstationerna även av företag.
  • Avfallsstationerna tar emot upp till 50 kg farligt avfall från hushåll avgiftsfritt, i containrarna är mängdbegränsningen 20 kg. Större partier och företagens farliga avfall är avgiftsbelagda.
  • Hitta närmaste mottagningsstället för farligt avfall: https://rosknroll.fi/atervinningspunkter/