Undantagssituation på Sibbo avfallsstation

19.6.2023 Aktuellt

En odetonerad sprängladdning upptäcktes i en hög med sprängsten på Mömossens avfallsstation i Sibbo på fredagsförmiddagen den 16.6. Stationens personal isolerade området, visade kunderna ut från avfallsstationsområdet och avfallsstationen stängdes för några timmar.

Polisens bombgrupp detonerade sprängladdningen kontrollerat, varefter kunderna igen var välkomna att besöka avfallsstationen i normal ordning.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Vesa Heikkonen, vesa.heikkonen@rosknroll.fi, tfn 020 637 7076