Torsdagens arbetskonflikt kan påverka sopkärlens tömningar

12.12.2023 Aktuellt

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s strejk som planerats till torsdag kan förorsaka ändringar i tömningen av sopkärl för bostadsfastigheter den 12–15.12.2023.

Jätekuljetusta talvella

En del av tömningarna som planerats till onsdag och torsdag strävar vi efter genomföra i förväg från och med tisdagen. Kärl som inte tömts på torsdag töms med start på fredag. Även en del av tömningarna som planerats in till fredagen kan skjutas upp. Det är möjligt att alla tömningar som planerats in under den här veckan inte kan genomföras.

Det finns ännu ingen exakt information om antalet förare som omfattas av strejken. Kunder som meddelat sitt telefonnummer till oss för aktuella meddelanden, och vars tömningar påverkas av strejken, får information av oss per sms. Tyvärr kan vi inte meddela den nya tömningstidpunkten på förhand.

Vi beklagar eventuella olägenheter som strejken kan orsaka.