Sorteringsmöjligheterna förbättras

4.1.2016 Tiedote

Det kommer flera ekopunkter till västra och östra Nyland och insamling av plast kommer igång. I år ändras insamlingssystemet gällande förpackningar i hela Finland. I västra och östra Nyland övergår en del av de kommunala avfallsbolagens ekopunkter till att bli en del av det nya nationella nätverket av RINKI-ekopunkter.

Ändringen beror på förordningen som trädde i kraft 1.1.2016 och som beslutar om att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningsavfall övergår på producenterna dvs. företag som packar in sina produkter eller importerar inpackade produkter. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab representerar förpackningsproducenterna och börjar samla in förpackningsavfall vid sina ekopunkter som öppnas under år 2016.

Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab har beslutat om att fortsätta upprätthålla sina egna ekopunkter som ett komplement till Rinkis nätverk. Avfallsbolagen upprätthåller i fortsättningen cirka två tredjedelar av sina nuvarande ekopunkter.

”Invånarna har redan i flera år sorterat flitigt och levererat förpackningsmaterial till mottagningspunkterna. Vi vill inte att den här uppgiften försvåras i framtiden och därför upprätthåller vi även i fortsättningen egna ekopunkter”, berättar servicechef Marko Printz.

”Insamlingsmöjligheterna gällande återvinnbart avfall kommer i framtiden att förbättras då de nya RINKI-ekopunkterna installeras främst i närheten av butiker. I samband med ändringen kan enskilda ekopunkter tas bort eller flyttas.”

Insamling av plast börjar

Vid alla ekopunkter samlas glas och metall, vid största delen även papper. Dessutom samlas vid en del av ekopunkterna även kartong, textilier och i fortsättningen även plast. Den nya förordningen förpliktar producenterna för plastförpackningar att börja samla in och återvinna förpackningsplast.

”Enligt våra uppgifter kommer det under vårens lopp att komma plastinsamlingskärl vid 20 RINKI-ekopunkter i västra Nyland och vid 10 punkter i östra Nyland. Vid bolagens egna ekopunkter kommer det inte att komma plastinsamling, men i fortsättningen nog vid vissa avfallsstationer. Vi hoppas att insamlingen av förpackningsplast får en bra start, så att materialet fås i omlopp”, konstaterar Printz.

”Osorterad plast hamnar inte på avstjälpningsplatsen, utan på vårt område återvinns plast som energi tillsammans med blandavfallet”, tillägger han.

Skölj ur, torka och platta till

Sorteringsanvisningarna har varierat lite runtom i Finland, men nu förenhetligas anvisningarna gällande förpackningsavfall. Anvisningarna ändras inte i västra och östra Nyland, här har kartong, glas och metall samlats in med anvisningar som gäller även i fortsättningen.

I glasavfallet får man bara lägga förpackningsglas, med andra ord glasflaskor och -burkar. I kartonginsamlingen hör butikernas papperskassar, äggkartonger, wc- och hushållspappershylsor osv. I metallinsamlingen kan man lägga förutom konservburkar och aluminiumfolie också andra små metallföremål, så som exempelvis stekpannor.

Allt förpackningsavfall ska vara rent och torrt då man för det till insamling. ”Skölj ur och låt torka” är ett allmänt råd som gäller allt förpackningsmaterial. Aluminium-, plast- och kartongförpackningar är det skäl att även platta till.

Ändringarna i nätverket av ekopunkter börjar så småningom att synas efter årsskiftet. Alla ekopunkter som finns i västra och östra Nyland hittas på adressen www.kierratys.info. Alla ändringar gällande avfallsbolagens egna ekopunkter meddelas på bolagens webbplatser.