Soppolisen styr avfallet till rätt adress

7.6.2017 Meddelande

I och med sommargästerna i västra och östra Nyland ökar även antalet kunder hos avfallshanteringen under semesterperioden.

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänstens sommarrådgivare, soppoliserna, hjälper kunderna även i sommar att hitta rätt adress för sitt avfall. Soppoliserna ger råd om hur man använder de avfallshanteringstjänster som står till buds på rätt sätt.

Rosk’n Roll uppmuntrar människorna att tänka på hur man kan förebygga uppkomsten av avfall samt att sortera sitt avfall och föra avfallet till rätt mottagningsplats. Eko- och blandavfallspunkterna fylls snabbt och blir lätt nedskräpade, särskilt i populära stugområden.

Områdets alla fast bosatta och fritidsbosatta invånare som har betalat grundavgiften får använda ekopunkterna. I insamlingskärlen på ekopunkterna får dock inte läggas annat avfall än vad kärlen än avsedda för. Blandavfallspunkterna är avsedda för hushåll som inte har ett eget blandavfallskärl i sin fastighet. Man betalar separat för användning av blandavfallspunkter.

I år fokuserar soppoliserna framför allt på att uppmuntra invånarna att utnyttja avfallsstationernas tjänster. Det finns personal på avfallsstationerna, och hushållen kan avgiftsfritt lämna in olika typer av avfall, såsom trä, farligt avfall, elapparater och plastförpackningar. Trots detta lämnas sådant avfall ofta på fel plats, till exempel på ekopunkterna. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänstens avfallsstationer har längre öppettider under sommaren. Du kan kontrollera dem på Rosk’n Rolls webbplats, i kundtidningen eller i väggkalendern.

Soppoliserna kan träffas på olika sommarevenemang i östra och västra Nyland, på Rosk’n Rolls avfallsstationer samt vid ambulerande avfallsinsamlingar med bilarna Otto och Romulus och färjan Otto. Dessutom patrullerar soppoliserna och kontrollerar eko- och blandavfallspunkter.

Diskussioner med invånare

I västra Nyland är denna sommar den åttonde för Rosk’n Rolls soppolis. I östra Nyland patrullerar soppolisen för andra gången.

Studeranden Minéa Taskinen från Lojo fick sommarjobb som soppolis. Hon arbetar för fösta gången inom avfallshantering.

”Miljöfrågorna har alltid varit viktiga för mig, och det här arbetet ger möjlighet att utöka mina kunskaper om miljön. Jag väntar mig att få träffa många nya människor och diskutera miljöfrågor med dem”, berättar Minéa om sina förväntningar.

Minéa patrullerar tillsammans med Rakel Allén, som redan ifjol arbetade som soppolis.

Testa dina kunskaper om sortering

På Rosk’n Rolls Facebooksida kan du under sommaren testa dina kunskaper om sortering. Från och med den 8 juni publiceras varje vecka ett nytt avfall, och man ska veta eller gissa hur det ska sorteras. Soppolisen avslöjar det rätta svaret varje onsdag och lottar ut ett veckopris. I slutet av sommaren lottas ut ett huvudpris, en inhemsk Rosk’n Roll-cykel. Regler och anvisningar för deltagande i kampanjen finns på Rosk’n Rolls webbplats