Kunderna på Svinö får en tillfällig avfallsinsamlingsplats

21.6.2023 Aktuellt

Nyheten uppdaterad 28.6 kl. 11.00

För Rosk’n Rolls kunder på Svinö ordnas en tillfällig insamlingspunkt för blandavfall med sopkärl som invånarna får använda. Kunderna informeras om förändringen i dag, och den nya insamlingsplatsen börjar användas fredag 30.6.

Sopbilarna kan inte längre köra över broarna till Svinö efter att viktbegränsningarna ändrats.

Borgå stad har meddelat att Svinöbroarnas viktbegränsning ändrats av säkerhetsskäl. Enligt de nuvarande begränsningarna får man köra på broarna med fordon som väger max 10 ton, medan den tillåtna maximala viktgränsen tidigare var 15 ton. Det här innebär att tunga fordon, såsom sopbilar, inte får köra på broarna.

Enligt staden kan broarnas ombyggnad bli aktuell tidigast mot slutet av år 2024.

Det snabbaste sättet att få information om ändringar i avfallshanteringstjänsterna är per textmeddelande eller per e-post. Kontakta vår kundtjänst tfn 020 637 7000 och uppge din kontaktinformation, så får du aktuell information om eventuella förändringar i dina avfallshanteringstjänster.