Sommarjobb 2016

12.2.2016 Tiedote

Sök sommarjobb genom att skicka in en fritt formulerad ansökan senast den 29.2.2016 per e-post till adressen kesatyo@rosknroll.fi.

Projektperson för byte av skyltar, västra och östra Nyland

Längden på arbetsförhållandet är 3-4 månader enligt projektets tidtabell, studerande inom miljö- eller byggteknik, körkort nödvändigt, erfarenheter av byggnadsplatser, ett driftigt arbetssätt.

Tilläggsinformation:
driftchef Tommi Itkonen, tommi.itkonen@iuj.fi, tfn. 020 637 7062

Studerande/praktikant inom tekniska branschen

Praktikanten som jobbar inom bolagets kvalitets- och miljötjänster hjälper bl.a. till med att förnya riskanalyseringen, utveckla miljökontrollen och förenhetliga dess metoder.

Längden på arbetsförhållandet är 4 månader.

Tilläggsinformation:
kvalitets- och miljöchef Katariina Lossi, katariina.lossi@iuj.fi, tfn. 020 637 7072

Kundrådgivare

Kundtjänstuppgifter per telefon och e-post. Kundkontakterna gäller huvudsakligen tömning av avfallskärl vid fastigheterna samt rådgivning inom avfallshanteringen.

Nödvändigt att kunna betjäna både på finska och svenska. Kräver en positiv inställning till kundbetjäning och att inte bli skrämd av utmanande servicetillfällen. Erfarenheter av användning av något kundsystem samt av kundbetjäning ses som en fördel.

Längden på arbetsförhållandet är 2-3 månader. Kan placeras antingen i Lojo eller Borgå.

Tilläggsinformation:
servicechef Tuija Klaus, tuija.klaus@iuj.fi, tfn. 020 637 7073

Praktikant inom logistik

Besiktningar av kundernas insamlingsplatser och förberedande åtgärder i samband med avfallstransportentreprenader.

Den sökande måste inneha ett ab-körkort. Kräver noggrannhet och företagsamhet. Längden på arbetsförhållandet är 2 månader.

Tilläggsinformation:
servicechef Marko Printz, marko.printz@rosknroll.fi, tfn. 020 637 7001

Två sommararbetare till rådgivningsteamet

Till uppgifterna hör att planera och förverkliga en kundbelåtenhetsundersökning vid Östra Nylands Avfallsservices alla avfallsstationer. Dessutom hör sorteringsrådgivning samt övrig rådgivning gällande avfall i samband med de ambulerande Otto- och Romulus insamlingarna till arbetet. Arbetsområdet är östra och västra Nyland.

Vi förutsätter körkort och egen bil samt minst nöjaktiga kunskaper i finska och svenska. Vi önskar erfarenheter av och kunskaper om avfallsrådgivning. Arbetet börjar enligt överenskommelse i maj eller i början av juni.

Tilläggsinformation:
informatör Kaisa Halme kaisa.halme@rosknroll.fi, tfn. 020 637 7030

Mottagningspersonal på vågen vid Domargårds avfallscentral

Längden på arbetsförhållandet är 4 månader, studerande inom miljöbranschen, till dina arbetsuppgifter hör kundbetjäning och kontorsuppgifter samt övriga uppgifter som härrör sig till mottagning av avfall vid Domargårds avfallscentral. För arbetsuppgifterna krävs ett självständigt och ansvarsfullt arbetssätt, kunskaper i kundbetjäning, stresstålighet samt ADB-kunskaper. Arbetet innefattar skiftes- och lördagsarbete. Arbetet utförs maj–augusti.

Tilläggsinformation:
regionchef Lasse Vilen, lasse.vilen@iuj.fi, tfn. 020 637 7092

Avfallsstationsskötare till östra Nyland

Längden på arbetsförhållandet är 4 månader, studerande inom miljöbranschen, egen bil är nödvändig, till dina arbetsuppgifter hör underhållsarbeten på avfallsstationerna, mottagning av avfall och kundbetjäning. För arbetet krävs att du kan kundbetjäning, har god fysisk kondition och ett företagsamt arbetssätt. Arbetet är skiftesarbete. Arbetet utförs maj–augusti.

Tilläggsinformation:
regionchef Lasse Vilen, lasse.vilen@iuj.fi, tfn. 020 637 7092