Snö och is kan fördröja tömningen av ditt avfallskärl – underlätta sopbilschaufförens arbete vintertid

3.1.2022 Meddelande

Halka och snö påverkar även avfallstransporterna. Tömningarna lyckas när snöarbetet är ordentligt gjort och gården sandad. Oplogade vägar och gårdar fördröjer avfallskärlens tömningar.

Fastigheten bär ansvar för att rutten till avfallskärlet är framkomlig och säker

Det är viktigt att rutten till avfallskärlet är framkomlig så att sopbilschaufförens arbete löper smidigt. Gångvägarna ska plogas och sandas, dessutom är det viktigt att se till att porten, dörren till sophuset och avfallskärlets lock går att öppna trots snö och is.

”Det är speciellt viktigt att sanda om uppfarten eller vägen till avfallskärlet sluttar. På grund av en hal backe kan man också tillfälligt flytta avfallskärlet till en annan plats. Meddela Rosk’n Rolls kundtjänst i tid om du flyttar avfallskärlet, så att chauffören hinner få informationen innan följande besök,” säger servicechef Tuija Klaus på Rosk’n Roll.

Om sopbilen inte kommer fram till fastigheten på grund av förhållandena på en allmän väg, debiteras inte kunden för den uteblivna tömningen. En avgift för besöket uppbärs däremot ifall fastigheten underlåtit att sköta underhållet ­ på gården eller på den enskilda vägen ­ och tömningen inte går att genomföra på grund av det.

Exceptionellt före försvårar avfallstömningarna

På grund av mycket snö kan gångvägar och vägar bli för smala. Mildare perioder kan igen göra vägarna hala och slaskiga.

I svåra förhållanden måste man sätta säkerheten i första rummet. Under exceptionella snöförhållanden kan avfallstransporterna försenas, och en del av tömningarna kan också utebli helt och hållet.

”Våra transportentreprenörer strävar alltid efter att göra sitt yttersta för att rutterna ska kunna köras. Ifall avfallskärlet är fullt men inte går att tömma, kan man lägga sopor i en sopsäck intill avfallskärlet. Det bildas sällan luktolägenheter när det är köldgrader”, tipsar Klaus.

Det numera ständigt växlande vintervädret leder till att avfallet fryser lätt såväl i bioavfallskärlet som i blandavfallskärlet. Genom att packa avfallet tätt i påsar minimeras risken för nedisning. På bottnen av soppåsen eller avfallskärlet kan man lägga exempelvis tidningspapper som suger åt sig fukt. Det är bra att lossa avfall som fryst fast på väggarna innan kärlet töms.

Checklista för smidig tömning:

  • avfallskärlet står synligt och är lätt att hitta
  • sopbilen kommer fram till en plats, högst 10 meter ifrån kärlet
  • vägen håller för sopbilen (bärkraften över 20 ton) och är plogad ända fram
  • vändplatserna är plogade och snöstörar visar vägen också på enskilda vägar
  • avfallskärlet är korrekt märkt
  • höga buskar eller trädgrenar är inte i vägen för sopbilen
  • snöhögar eller halka hindrar inte sopbilens färd