Självbetjäningscontainer för farligt avfall till Nummela

19.8.2022 Meddelande
en container för farligt avfall

Containern för farligt avfall, som stått vid RTV i Nummela, är utbytt mot en självbetjäningscontainer. Det innebär att farligt avfall kan lämnas i självbetjäningscontainern varje dag kl. 7–22, oberoende av affärens öppettider.

Kunden som använder självbetjäningen matar i förväg in information om avfallet på adressen web.rosknroll.fi. Därefter får kunden en länk per textmeddelande och via den kommer man åt att öppna självbetjäningscontainerns dörr. En smarttelefon behövs för att använda tjänsten. 

lådor i en container för farligt avall

Det kostar ingenting att lämna farligt avfall i containern. Servicen är avsedd för rimliga mängder avfall från hushållen. Till containern för farligt avfall kan man föra bland annat aerosoler, ackumulatorer, spillolja, lösningsmedel, lysrör, energisparlampor, målarfärg och bekämpningsmedel. Det är förbjudet att lämna bland annat asbest eller brandsläckare i containern, samma gäller annat avfall som inte går att registrera i webbtjänsten. Lämna avfallet i slutna förpackningar där det tydligt framkommer vad förpackningen innehåller. 

Noggrannare instruktioner och information om hur man använder självbetjäningscontainern för farligt avfall hittas på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi -> mottagning av avfall -> självbetjäning

Rosk’n Rolls container för farligt avfall på adressen Härköilänsyrjä 1, 03100 Vichtis

Självbetjäning kl. 7–22