Självbetjäningscontainer för farligt avfall till hamnen i Ingå 

28.6.2022 Meddelande
Självbetjäningscontainer för farligt avfall.
Självbetjäningscontainern för farligt avfall betjänar kunder i hamnen i Ingå varje dag kl. 7–22.

Rosk’n Roll har placerat ut en självbetjäningscontainer för farligt avfall vid Rinki-ekopunkten på Fjärdsvägen i Ingå. Den nya automatcontainern ersätter containern för farligt avfall som tidigare fanns i småbåtshamnen i Ingå. Farligt avfall kan lämnas i självbetjäningscontainern varje dag kl. 7–22. 

Kunden som använder självbetjäningen matar i förväg in information om avfallet på adressen web.rosknroll.fi. Därefter får kunden en länk per textmeddelande och via den kommer man åt att öppna självbetjäningscontainerns dörr. En smarttelefon behövs för att använda tjänsten. 

Det kostar ingenting att lämna farligt avfall i containern. Servicen är avsedd för rimliga mängder avfall från hushållen. Till containern för farligt avfall kan man föra bland annat aerosoler, ackumulatorer, spillolja, lösningsmedel, lysrör, energisparlampor, målarfärg och bekämpningsmedel. Lämna avfallet i slutna förpackningar där det tydligt framkommer vad förpackningen innehåller. 

Noggrannare instruktioner och information om hur man använder självbetjäningscontainern för farligt avfall hittas på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi -> mottagning av avfall -> självbetjäning

Rosk’n Rolls container för farligt avfall på adressen Fjärdsvägen 6, Ingå 

Självbetjäning kl. 7–22