Så här fungerar självbetjäningen! Se videon

21.9.2023 Aktuellt

Det är möjligt att besöka Rosk’n Rolls avfallsstationer i Ekenäs, Ingå och Lovisa som självbetjäning, utanför de egentliga öppettiderna. Den korta videon förklarar hur självbetjäningen fungerar.

Noggrannare information och anvisningar hittar du på vår webbplats rosknroll.fi/sv/sjalvbetjaning/