Rosk’n Roll’s kalender delas ut till hemmen

30.11.2020 Meddelande

Avfallshanteringens väggkalender som publiceras av Rosk’n Roll, delas ut vecka 49. Kalendern är full av användbar information om återvinning av avfall samt avfallshanteringstjänsterna.

Temat för kalendern detta år är bioavfallet. Rosk’n Roll deltar i den riksomfattande kampanjen Älska en smula, vars mål är att öka bioavfallssorteringen och minska på matsvinnet. Därtill innehåller kalendern en sorteringsguide, tidtabellerna för avfallsinsamlingarna och avfallsstationernas öppettider.

Kalendern delas ut till alla hushåll i östra och västra Nyland. Om kalendern inte kommer med posten, kan man beställa den avgiftsfritt från adressen neuvonta@rosknroll.fi.