Pärmbild på väggkalendern 2020.

Rosk’n Roll’s kalender delas ut med posten

27.11.2019 Meddelande

Avfallshanteringens väggkalender, som Rosk’n Roll publicerar, är full av användbar information om återvinning av avfall samt avfallshanteringstjänster.  

I kalendern finns detta år även mera information om fastigheternas avfallshantering. I egnahemshus finns olika möjligheter för att ordna sin blandavfallsserviceFlera bostadsbolag kommer i sin tur att omfattas av nya sorteringsskyldigheter som träder i kraft nästa vår. Därtill innehåller kalendern en sorteringsguide, tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna för farligt avfall och metallskrot samt rikligt med tips till den vardagliga avfallshanteringen. 

Kalendern har lämnats till posten för utdelning vecka 48. Den delas ut som ett offentligt uttalande till alla hushåll i östra- och västra Nyland, inklusive de med reklamförbud. Om kalendern inte kommer med posten, kan man beställa den avgiftsfritt från adressen neuvonta@rosknroll.fi