Rosk’n Roll övergår till sommaröppet och utvidgar självbetjäningen

30.3.2023 Meddelande

Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår till sommaröppettider den 1.4 varvid betjäningstiderna utökas på flera av avfallsstationerna. Samtidigt införs en ny självbetjäningsmodell på avfallsstationerna i Ekenäs, Ingå och Lovisa. Till de här stationerna kan man föra avfall på självbetjäningsbasis även när personalen inte är på plats.

Asiakas tuo metallijätettä jäteasemalle

Ett försök med självbetjäning har pågått under några på Lovisa avfallsstation, vilket inneburit att kunderna kunnat lämna av kvistar, krattavfall och farligt avfall även utanför betjäningstid. Nu tas ett system i bruk som gör det möjligt att på självbetjäningsbasis föra allt det avfall till avfallsstationen som även i övrigt tas emot.

Har man avgiftsbelagt avfall i lasten så betalar man för det i förväg.

Tjänsten fungerar på så sätt att kunden via en webbläsare går in på nätapplikationen rosknroll.materialport.com. Där fyller kunden i de nödvändiga uppgifterna och betalar på förhand ifall han eller hon har avgiftsbelagt avfall i lasten. Via webbtjänsten får kunden tillträde och kan öppna porten. Efter det kan besöket på avfallsstationen skötas på egen hand.

Självbetjäningen på avfallsstationerna är avsedd för små lass från hushåll och företag, det vill säga för avfallslass som transporteras med personbil, med eller utan släpvagn.

Större flexibilitet i betjäningstiderna

”Vi avstår inte från vår personal och inte heller från vår personliga betjäning på avfallsstationerna”, lovar produktionsdirektör Sanna Lehtonen.

”Vi har upprepade gånger fått in önskemål om utökade öppettider på avfallsstationerna. Tack vare självbetjäningen kan man besöka avfallsstationen mer flexibelt, på de tider som passar kunden bäst”, säger hon.

Nya avfallsstationer ansluts senare

Självbetjäningen startas upp på tre stationer: Lovisa, Ekenäs och Ingå. Följande i turen att automatiseras är bland annat avfallsstationerna i Askola, Borgnäs, Strömfors, Högfors och Hangö.

Till en början är självbetjäningen i bruk under sommarsäsongen, det vill säga från början av april till slutet av oktober. Självbetjäning är möjlig från måndag till söndag, men inte på allmänna helgdagar.

”Under den annalkande påskhelgen är självbetjäningen med andra ord i bruk endast på lördag. På långfredagen, påskdagen och annandag påsk, det vill säga på söndagen och måndagen lönar det sig inte att söka sig till avfallsstationen”, poängterar Lehtonen.

Rosk’n Roll har även några mottagningscontainrar för farligt avfall som fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Även dess övergår till det nya systemet. Självbetjäningstiderna för containrarna för farligt avfall är inte begränsade likt dem på avfallsstationerna, utan betjänar kl. 7–22 året om. Automatcontainrarna är avsedda endast för farligt avfall från hushåll.

Självbetjäning på avfallsstationerna i Ekenäs, Ingå och Lovisa

1.4–31.10 mån.–sön. kl. 8–20, ej allmänna helgdagar

  • Ekenäs avfallsstation, Mästarvägen 10
  • Ingå avfallsstation, Ingå Strandväg 1393
  • Lovisa avfallsstation, Entreprenörsvägen 4

Betalningen sker via Paytrail-tjänsten. Som betalningssätt fungerar bank- och kreditkort, nätbank samt MobilePay.

Självbetjäning vid automatcontainrarna för farligt avfall

mån.–sön. kl. 7–22 året om

  • Ingå, Fjärdsvägen 6
  • Lojo, Saukkola, Tavolantie 1
  • Lovisa, Forsby, Storåkersvägen 2
  • Lovisa, Strömfors, Industrivägen 1
  • Vichtis, Nummela, Härköilänsyrjä 1
en container för farligt avfall