Rosk’n Roll efterlyser nya Återvinningsexperter

7.10.2020 Meddelande

Återvinningsexperterna är en tävling om avfall och sortering riktad till fjärdeklassister, som Rosk’n Roll nu ordnar för fjärde gången. Tävlingen är öppen för alla elever i grundskolans 4.klass inom östra och västra Nyland. 

 Tävlingens mål är att öka elevernas miljömedvetenhet och utmana eleverna bl.a. att fundera på sina egna val och konsumtionsvanor.  

”Vi vill med hjälp av tävlingen introducera dessa viktiga och aktuella teman för skoleleverna. Tävlingen har i år förnyats en del och tävlingstiden har förlängts för att det ska vara så lätt som möjligt för klasserna att delta”, berättar Rosk’n Rolls miljöutbildare Linnea Skogberg.  

Tävlingens uttagningsskede består av en lektion som hålls av Rosk’n Rolls avfallsrådgivare som avslutas med att eleverna får testa sina kunskaper om avfall i form av en frågesport. Eleverna har på förhand kunnat förbereda sig inför tävlingen genom att bekanta sig med Rosk’n Rolls material för miljöfostran Otto och Ronja återvinner.  

“För tillfället kan vi på grund av coronasituationen inte besöka skolorna, därför har vi gjort en videoversion av lektionen. I vissa fall kan även en distanslektion ordnas. Det är ingen brådska att delta i tävlingen eftersom uttagningen är öppen till slutet av mars nästa år. Närundervisning kan ordnas ifall epidemisituationen lugnar sig.”

Vinnarlaget får pengar till klassens kassa 

Nästa vår ordnas finaltävlingarna på Munka avfallscentral i Lojo och Domargårds avfallscentral i Borgå. Vidare till finalerna kommer de fem poängmässigt bästa lagen från båda områdena. 

”Vinnarlaget i båda finaltävlingarna får som pris 500 euro till klassens kassa. Dessutom får alla elever som kommer vidare till finaltävlingen spendera en rolig för-middag på avfallscentralen”, tipsar Skogberg.  

”Vi har fått positiv respons om tävlingen från deltagare tidigare år. Vi hoppas förstås att så många lärare i fjärdeklassen som möjligt också i år skulle anmäla sin klass med i tävlingen”, uppmuntrar Linnea Skogberg. 

 Uttagningen är öppen 1.10.2020–31.3.2021. Läraren kan anmäla sin klass med i tävlingen på adressen neuvonta@rosknroll.fi. Tilläggsinformation om tävlingen fås på samma adress eller från Rosk’n Rolls webbsida https://www.rosknroll.fi/radgivning/radgivning-for-grupper/atervinningsexperterna/