Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster uppfyller miljö- och kvalitetsstandarderna

13.6.2018 Meddelande

Certifieringen av Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster har godkänts av en extern inspektör, Bureau Veritas. I certifieringen kontrollerades att verksamheten är förenlig med standarder och Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters egna löften samt att verksamheten kontinuerligt utvecklas. Nu täcker ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö) standarderna hela verksamheten.

– Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och strategin som förnyades 2016 utgör den röda tråden för utvecklingen. Enligt den sätter vi på Rosk’n Roll årligen nya, alltid mer ambitiösa mål som gäller kärnfaktorerna i vår verksamhet. Utvecklingsarbetet gäller särskilt miljöverkningar, effektiviteten i vår verksamhet, kundservice och arbetssäkerhet, berättar kvalitets- och miljöchef Katariina Lossi.

– Den nu genomförda certifieringen bevisar att vårt arbete bär frukt och att vi även i fortsättningen förbinder oss till att utveckla vår verksamhet. Vi är mycket glada över den positiva respons som certifieraren gett om vår verksamhet. Särskilt mycket beröm fick utvecklingsaktiviteten och de moderna digitala verktygen, konstaterar Lossi.

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster produceras av Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab. En systematisk sammankoppling av dessa aktörers operativsystem inleddes redan 2014, som en del av förberedelserna inför fusionen av bolagen. Ledningssystemet förnyades och målen, verksamhetspolicyn och indikatorer gjordes enhetligare. Samtidigt inleddes gemensamma kundnöjdhetsenkäter i östra och västra Nyland. Förutom att göra verksamheten och anvisningarna enhetligare infördes även interna revisioner och kontrollbesök som omfattar hela verksamhetsområdet. Det sista skedet före den nu genomförda certifieringen var en beskrivning av verksamhetsprocesserna. Bolagen fusioneras i början av 2019.

Sertifikaatti 11.6.2018 ryhmakuva crop

Bild: I Rosk´n Roll gläder man sig över certifieringen – hela personalen deltar i att utveckla verksamheten. På bilden fram kvalitets- och miljöchef Katariina Lossi, bak från vänster servicechef Tuija Klaus, faktureringsansvarig Malin Grönholm och körplanerare Marina Bäcklund-Kuikka.