Rosk’n Rolls väggkalender ger råd om avfallssortering i vardagen

28.11.2016 Meddelande

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänstens väggkalender delas ut med posten till alla hushåll inom Rosk’n Rolls verksamhetsområde vecka 48. I kalendern finns rikligt med information om avfallshanteringen samt en löstagbar sorteringsguide. Alla anvisningar i sorteringsguiden gäller från och med början av 2017, då enhetliga mottagningstjänster för avfall tas i bruk på Rosk’n Rolls avfallsstationer.

Temat för bilderna i nästa års kalender är friluftsområdena och utflyktsmålen i kommunerna i västra och östra Nyland. Under nästa år kan invånarna också skicka sina naturfoton för följande års kalender. Närmare anvisningar finns i kalendern.

I kalendern finns också tidtabellerna för de ambulerande avfallsinsamlingarna år 2017. Bilarna Otto och Romulus, som samlar in farligt avfall och metallskrot, ambulerar i alla kommuner på våren, och i västra Nyland också på sommaren. Otto-färjan, som samlar in avfall i östra Nyland på somrarna, firar nästa år sitt 10-årsjubileum.

Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänsten produceras av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Tjänstens verksamhetsområde täcker Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis i västra Nyland samt Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo i östra Nyland.

Kalendern har finansierats med ekoavgiften, dvs. grundavgiften, och anvisningarna om mottagning och sortering av avfall samt prisuppgifterna i kalendern gäller privata hushåll. I västra Nyland är avfallsbolagets väggkalender redan en lång tradition, och i östra Nyland är det andra gången som kalendern delas ut.

Fick du inte kalendern?

Om du av någon orsak inte fått kalendern med posten kan du beställa den på adress neuvonta@rosknroll.fi.