Plastinsamling hemma på gården

12.7.2018 Meddelande

Finländarna är mycket ivriga då det gäller att sortera och återvinna plast. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten svarar mot invånarnas önskemål genom att från och med oktober ordna med frivillig fastighetsspecifik återvinning av förpackningsplast inom verksamhetsområdet i östra och västa Nyland.

Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab har organiserat återvinningen av förpackningsplast i Finland. I hela landet samlas det in plast på endast cirka 540 ekopunkter. Många har önskat att få ett insamlingskärl för förpackningsplast till husbolagets gård.

– Man har önskat få många fler plastinsamlingspunkter. Rinki Ab svarar för insamling av plast på de regionala ekopunkterna, men Rosk’n Roll kan svara mot kundernas önskemål genom att erbjuda fastigheterna insamlingsmöjligheter, berättar servicechef Marko Printz, som har ansvaret för Rosk’n Rolls avfallstransporter.

I praktiken kommer omfattningen av insamlingen i olika områden att bero på hur många fastigheter som deltar.

– Vi hoppas att många nu tar tillfället i akt, så att vi kan inkludera ett så stort område som möjligt, uppmanar Printz. – Vi har redan kontaktat disponenterna i området. För närvarande finns deltagarna i västra Nyland främst i tätorterna i Lojo, Vichtis och Högfors samt i Sibbo, Lovisa och Borgå i östra Nyland.

– Om bara några fastigheter anmäler sig i något annat område, är det inte lönsamt att omfatta dessa områden i insamlingen. Visserligen kan vi senare utöka insamlingen enligt efterfrågan, så vi rekommenderar att alla intresserade kontaktar oss nu. De minsta husbolagen och egnahemshus kan även välja ett flerfackskärl för insamling av nyttoavfall. Det kommer i fortsättningen att ha ett fack för förpackningsplast, påpekar Printz.

Fastigheterna kan anmäla sig med i återvinningen av förpackningsplast till och med början av september. Anmälningar och ytterligare information till kunderna: asiakaspalvelu@rosknroll.fi, tfn 020 637 7000 (vardagar kl. 8.30–15.30).

Mot återvinningsmålen

Återvinning är en viktig del av den cirkulära ekonomin – den bidrar till besparing av energi och naturresurser samt minskar skadliga koldioxidutsläpp. EU har ställt upp återvinningsmål, som anger att 55 procent av samhällsavfall ska återvinnas i EU år 2025 och 65 procent år 2035. I Finland återvinns i dag 42 procent av samhällsavfallet.

Plast som samlas in från hushållen i västra och östra Nyland förs till Riihimäki till Fortums förädlingsanläggning. Där blir återvinningsbar plast till material som industrin använder för att tillverka produkter av returplast, till exempel plastpåsar och -skivor, blomkrukor och ämbar. Den andel av plasten som inte kan återvinnas utnyttjas som energi.

Det lönar sig att sortera

Husbolagen gör inte bara en miljögärning när de ansluter sig till återvinningen av förpackningsplast. Eftersom en stor del av blandavfallet är förpackningsplast, kan man särskilt i större husbolag minska tömningsfrekvensen av blandavfallskärlen om man sorterar noga. Detta påverkar i sin tur avfallsavgifterna.

Det finns ännu inga exakta uppgifter om vad insamlingen kostar, eftersom den är beroende av antalet fastigheter som deltar.

– Plastinsamlingen kommer dock inte att kosta mer än insamlingen av blandavfall. Rosk’n Roll eftersträvar inte vinst genom insamlingen, utan kundavgifterna för tjänsten används för att täcka kostnaderna för avfallsinsamlingen, säger Marko Printz.