Påsken inverkar på avfallshanteringen

21.3.2016 Tiedote

Alla Östra Nylands Avfallsservices avfallsstationer är stängda fredagen den 25 mars och måndagen den 28 mars. Avfallsstationerna har normala öppettider på skärtorsdagen den 24 april.

Under påsken kan sopkärlen tömmas avvikande

På långfredagen den 25 mars och på måndagen den 28 mars står sopbilarna stilla. De kärl som skulle ha varit i tur att tömmas, töms endera före eller efter påskhelgen. Eftersom påskhelgen inverkar på sopbilarnas körrutter, kan även tömningen av övriga sopkärl, som är i tur att tömmas, utföras avvikande från den normala tömningsdagen.

Under vecka 12 töms avfallskärlen på den överrenskomna tömningsdagen eller en dag tidigare än normalt. Vecka 13 töms avfallskärlen enligt normal tömningstidtabell eller en dag senare.

Dagarna med avvikande tömningar är särskilt bra att uppmärksammas bland kunder som flyttar sitt kärl på grund av tömningen.