Otto och Romulus samlar in farligt avfall och metallskrot

4.5.2016 Tiedote

Rosk’n Rolls årligen ambulerande insamling kör i gång. Vårturnén började i Raseborg den 2 Maj och fortsätter i västra Nyland på följande sätt: Hangö 9.5, Ingå 10.5, Raseborg 11–12.5, Sjundeå 16.5, Lojo 17–19.5 och Högfors/Vichtis områden 23–25.5.

De ambulerande insamlingsbilarna fortsätter under namnen Otto och Romulus både i västra och östra Nyland. Till Otto kan man föra farligt avfall såsom spilloljor, målfärger, ackumulatorer, energisparlampor och lysrör. Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan hel och tät förpackning på vilken innehållet tydligt märkts. Farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt även emot på avfallsstationerna samt vid insamlingsskåpen för farligt avfall. Skåpen finns bland annat vid vissa servicestationer.

Romulus tar avgiftsfritt emot ett vanligt personbilssläp med metallskrot såsom cyklar, bildelar, bastuugnar (vedeldade och utan stenar), tomma och torra målfärgsburkar och andra metallföremål.

Otto och Romulus tar inte emot elapparater, bland- eller byggavfall eller asbestavfall. Insamlingen är riktad till hushållsavfall: farligt avfall från företag tas bara emot vid avfallsstationerna. Insamlingsbilarna stannar på hållplatserna i 15–30 minuter. Avfallet får inte lämnas på hållplatserna före insamlingsbilarna anlänt.

Den ambulerande insamlingen förverkligas med ekoavgiften. Den årligt ambulerande insamlingen av farligt avfall och metallskrot hör till en av Rosk’n Roll Oy Ab:s äldsta tjänster.

Tidtabellen för den ambulerande Otto- och Romulus insamlingen finns i Rosk’n Rolls väggkalender samt på webbplatsen www.rosknroll.fi. Vid behov av tilläggsuppgifter och anvisningar kan man även ringa Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000. Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8.30–15.30.