Otto och Romulus samlade in 150 ton farligt avfall och metallskrot

19.8.2016 Meddelande

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänstens ambulerande insamlingar av farligt avfall och metallskrot samlade in under våren och sommaren sammanlagt över 46 000 kilo farligt avfall och över 104 000 kilo metall.

Otto- och Romulus-insamlingarna som kör runt i östra och västra Nyland stannade i våras på 70 hållplatser i östra Nyland och 60 hållplatser i västra Nyland. Totalt lockade vårens insamlingar dryga 700 kunder i västra Nyland och över 600 kunder i östra Nyland.   I somras stannade Otto- och Romulus-insamlingen på 40 hållplatser och lockade nästan 500 kunder i västra Nyland . Sommarens insamling i östra Nyland flyttade till havs. Insamlingen som gjordes med en färja samlade in avfall vid 18 bryggor. Vid de livligaste bryggorna besöktes insamlingen av ett tjugotal kunder.

I östra Nyland gav vårens insamling över 18 000 kilo farligt avfall, såsom spillolja, målarfärg, lösningsmedel, ackumulatorer och bekämpningsmedel. Vårens insamlingsrunda gav 54 370 kilo metall.

I västra Nyland var resultatet för insamlingen på våren 13 500 kilo farligt avfall och 18 840 kilo metall. Under sommarrundan uppgick mängden farligt avfall i västra Nyland till 9 277 kilo och metallskrot till 19 355 kilo.

I östra Nyland tog Otto-färjan i somras med sig 4 680 kilo farligt avfall och 30 900 kilo metall samt över 22 000 kilo avgiftsbelagt blandavfall.

Otto- och Romulus-insamlingarna genomförs med ekoavgiften som samlas in av invånarna och som även finansierar mottagningen av annat farligt avfall och metall. Invånarna önskade att de ambulerande insamlingarna även skulle ta emot elapparater, men tills vidare tas el- och elektronikskrot emot avgiftsfritt endast på alla Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänstens avfallsstationer under deras öppettider samt i de butiker som säljer elapparater.

Farligt avfall från hushåll kan lämnas in avgiftsfritt året runt på avfallsstationer, men även i mottagningscontainrar för farligt avfall. Sådana containrar finns bl.a. på servicestationer. Man får nyckeln till mottagningsskåpet eller -containern från servicestationen eller butiken under deras öppettider. Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten har 18 skåp eller containrar för farligt avfall.

Man kan avgiftsfritt lämna in gamla eller oanvända läkemedel på apotek, varifrån Rosk’n Roll samlar in dem och oskadliggör dem på ett säkert sätt.

Under 2015 uppgick mängden farligt avfall vid ambulerande insamlingar till 70 814 kilo. Detta utgjorde 2,2 procent av mängden farligt avfall som Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten tog emot från hushåll. Mängderna som tas emot under ambulerande insamlingar varierar något varje år. Vädret under insamlingsdagarna inverkar påtagligt på kundvolymerna. Invånarna och sommargästerna anser att de ambulerande insamlingarna är betydelsefulla och välkomna tjänster som kommer nära kunderna.

”Vad bra att man ordnar sådana insamlingar”, var den vanligaste kundresponsen under insamlingsrundan.

 

Ambulerande insamlingarnas avfallsmängder

 

Väst Nyland:

Sieppaa Vaest2

 

Öst Nyland:

Sieppaa Oest2