Närliggande ekopunkter tas bort i Karislojo och Pusula

4.12.2017 Meddelande

Rosk’n Rolls ekopunkter invid Karislojo kyrka (Keskustie 36) samt ekopunkten i Pusula centrum (Rantatie-Puistokuja) tas ur bruk. Nära dessa punkter har Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Oy byggt egna Rinki-ekopunkter. De nya punkterna ligger nära invånarnas andra tjänster, så insamlingstjänsten för återvinnbara avfall flyttas inte långt och kan användas samtidigt man sköter andra ärenden. Underhållet för två närliggande punkter är inte ändamålsenligt eller hållbart med tanke på miljön.

Närmaste Rinki-ekopunkt i Karislojo finns på adressen Hakosenkuja 2 (Sale Karislojo) och i Pusula på adressen Lehtolantie 2 (Sale Pusula).

Ekopunkterna är menade för återvinnbart avfall som härstammar från hushållen. Samma återvinnbara avfall som samlas in vid ekopunkterna tas gratis emot på Karislojo och Pusula avfallsstationer. På båda avfallsstationerna tas även emot till exempel förpackningsplast.

Karislojo avfallsstation är vintertid öppen lördagar klockan 9-12. Pusula avfallsstation är öppen året om tisdagar och torsdagar klockan 16-19 samt lördagar klockan 14-17.