MM stöder forskning: Effektiveras återvinningen om man hämtar 8 olika typer av avfall från hemmet?

28.2.2017 Meddelande

I Borgå och Sibbo inleds ett forskningsprojekt om sortering och återvinning av avfall. Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten för ett ännu mer omfattande sorteringssystem för avfall till gårdsplanerna vid de egnahemshus som deltar i undersökningen. Syftet med det projekt som stöds av miljöministeriet är att öka hushållsavfallets återvinningsgrad och att utveckla en flerfacksinsamling av avfall som fungerar bättre än tidigare.

Vid en vanlig flerfacksinsamling finns ett kärl med fyra fack på fastighetens gård, i vilket man utöver blandavfall sorterar kartong, glas och metall. Dessutom kan man ansluta ett kärl för papper till tjänsten.

I det experiment som nu inleds får man två avfallskärl med fyra fack till den egna gården och antalet avfallsslag som regelbundet avhämtas ökar till åtta. Insamlingen kommer åtminstone att omfatta bioavfall och förpackningsplast, för vilka man hittills inte har haft information om insamlingens kostnads- och miljökonsekvenser per fastighet. Dessutom inkluderas i experimentet ett separat, löstagbart litet fack i vilket man kan samla specialavfall, till exempel ackumulatorer och batterier eller lampor.

”Vi undersöker hur mycket nyttoavfall kan återvinnas med två flerfackskärl jämfört med det nuvarande insamlingssystemet för avfall. Dessutom vill vi granska kostnaderna: är det möjligt att genomföra ett omfattande sorterings- och insamlingssystem som placeras på hemmets gårdsplan till ett sådant pris som kunderna är redo att betala?”, säger Vesa Heikkonen, VD för Östra Nylands Avfallsservice Ab. Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab som ägs av kommunerna producerar tillsammans Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänsten, som dagligen tar hand om 228 000 öst- och västnylänningars avfall.

Återvinningsgraden kan ökas

EU har fastställt ett återvinningsmål på 50 procent för Finland vad gäller kommunalt avfall. Fram till år 2030 borde återvinningsgraden ökas till 60 procent. Idag återvinns drygt 40 procent av kommunalt avfall som material.

Avfallshanteringstjänsten Rosk’n Rolls undersökning är en av fyra regionala forskningsprojekt i anknytning till effektivisering av sortering och återvinning som har fått understöd av miljöministeriet. Man utbyter information mellan projekten om hur man kan utnyttja resultaten på riksomfattande nivå. Utifrån den information man får från Rosk’n Rolls projekt gör man även upp en plan för att utnyttja konceptet med flerfacksinsamling på riksomfattande nivå. Flerfackstjänsten är för närvarande tillgänglig i några kommuner i Finland. Den har varit tillgänglig i östra Nyland sedan 2012.

”Ifall det nya servicekonceptet blir framgångsrikt kommer det att förbättra servicenivån för kommuninvånarna, hjälpa Finland uppnå målet för återvinningsgrad och minska miljöskadorna.”

”Vi vill göra det så enkelt som möjligt för kunderna att återvinna avfall. Med den här modellen är det lika enkelt som att föra soppåsen till insamlingskärlet på gården”, sammanfattar Vesa Heikkonen.

Nyttoavfall till återvinning, blandavfall till energi

Till experimentet kommer man att söka 200 fastigheter till vilka Rosk’n Roll för flerfackskärl. En avfallsbil försedd med olika fack för olika avfallsslag tömmer insamlingskärlen. Bilen tömmer lasten på Borgå avfallscentral där avfallet lastas vidare för återvinning: nyttoavfallet till vederbörliga insamlingsanläggningar och blandavfallet till avfallskraftverket för att utnyttjas som energi.

Söderkulla i Sibbo och tätorterna i närheten av Borgå centrum har planerats som undersökningsområden och en förfrågan om deltagande skickas till hushållen i dessa områden när förberedelserna för undersökningen framskrider.

Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänstens samarbetspartner i forskningsprojektet är Sustecon Oy, Reno Norden Oy och PWS Finland Oy.