Minska på farligt avfall med dina val

7.11.2018 Meddelande

 Farligt avfall uppstår i varje hem i varje vardagliga syssla, såsom vid städning, transport eller renovering. Många tänker inte på att till exempel kosmetika eller ämnen som används vid underhåll av fritidsredskap är farligt avfall.

”Det är ändå möjligt att minska på avfallet som uppstår och att till och med använda helt ersättande produkter”, tipsar kommunikationsexpert Kaisa Halme vid Cirkulärkraft Finland rf (KIVO).

Innan man skaffar farliga ämnen finns det orsak att fundera hur de kunde ersättas med miljövänliga ämnen. Genom att bara skaffa den mängd som behövs av till exempel målarfärg, tvättmedel eller kosmetika samt använda upp det helt undviker man att farligt avfall uppstår.

Hemmets vanligaste farliga avfall uppstår i samband med att något tas ur bruk, såsom tvättmedel, lysrör, aerosoler, läkemedel, batterier, ackumulatorer, oljor och målarfärger. De farliga ämnen som dessa produkter innehåller är även i små kvantiteter skadliga för hälsan eller omgivningen när de hamnar på fel plats.

”Farligt avfall hör inte hemma i avloppet, naturen eller hemmets soptunna. Det är bra att genast föra dem till rätt insamlingsplats – det är onödigt att förvara faran hemma”, betonar Halme.

Cirkulärkraft Finland och Rosk’n Roll samt andra kommunala avfallsbolag som är KIVOs medlemmar väcker i höst uppmärksamhet med en kampanj om hushållens möjligheter att minska mängden farligt avfall som uppstår.

Kampanjen för farligt avfall koordineras av KIVO och är en del av Europa minskar avfallet-veckan. Att minska på farligt avfall är också på tapeten i hela Europa 17–25 november. I Finland erbjuder man hjälp på webbsidor och i sociala medier för att minska farligt avfall. På webbsidan vaarallinenjate.fi finns rikligt med information om farligt avfall samt tips om hur man förebygger att det uppstår.

Finländska kommunala avfallsanläggningar lyfter med förenade krafter fram viktiga frågor i kampanjen som redan ordnas för tredje gången. Förutom avfallsanläggningar har flera ansvarsfulla aktörer slutit sig till projektet. Till kampanjens styrgrupp hör Akkukierrätys Pb, Apotekareförbundet, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Finlands Bilåtervinning, Finlands Motorförbund, Finlands Returplast samt Vattenverksföreningen. Dessutom stödjer miljöministeriet, Finsk Handel och Kommunförbundet förverkligandet av kampanjen. 

Visste du detta?

  • Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster ansvarar för insamlingen av farligt avfall i östra och västra Nyland.
  • Det finns 30 mottagningsplatser för farligt avfall som upprätthålls av Rosk’n Roll. Arbetet för att minska farorna görs bland annat genom att ordna ambulerande insamlingar för farligt avfall med Otto-bilar och -båt. I hela landet finns det över 400 mottagningsplatser för farligt avfall.
  • Läkemedelsavfall kan returneras till apotek. Rosk’n Roll avfallsanläggningar transporterar läkemedelsavfallet till adekvat behandling.
  • Returneringspunkter för batterier och bärbara ackumulatorer finns det å sin sida i samband med butiker som säljer dem.
  • Närmaste uppsamlingsplats för farligt avfall hittar du på Rosk’n Rolls webbsida eller nationellt på tjänsten kierratys.info, som uppehålls av Cirkulärkraft Finland (välj farligt avfall).

 Mer information: vaarallinenjate.fi/sv