Maa Roll Oy startade sin verksamhet

2.1.2020 Meddelande

Rosk´n Roll Oy Ab:s dotterbolaget, Maa Roll Oy, har startat sin verksamhet 1.1.2020.
Rosk’n Roll överför verksamheten för överskottsjord från Mömossens avfallsstation i Sibbo till Maa Roll.

Maa Roll fortsätter att ta emot jord på tidigare villkor. Även mottagningspriserna kommer att förbli oförändrade i övergångsfasen.

Gå till Maa Roll Oy:s webbsida (på finska)

Mer information: produktionschef Henri Vuorenmies, tfn 020 637 7057, henri.vuorenmies@rosknroll.fi