Livlig sommar för soppolisen

30.8.2017 Meddelande

Soppoliserna träffade och handledde under den gångna sommaren 3 000 kunder vid avfallsstationer, skåpen för farligt avfall, under de kringresande Otto- och Romulus-insamlingarna, under olika sommarevenemang och sommartorg samt vid eko- och blandavfallspunkter.

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänstens sommarrådgivare, soppoliserna, hjälpte kunderna att hitta rätt adress för sitt avfall och handledde i användningen av de avfallshanteringstjänster som erbjöds. Poliserna turnerade Rosk’n Roll avfallshanteringstjänstens verksamhetsområde i östra och västra Nyland. Soppolisens elbil körde 5 774 kilometer.

En viktig del av årets sommarkampanj var avfallsstationstjänsterna. Soppoliserna besökte all 15 av Rosk’n Rolls avfallsstationer, vissa två gånger. Vid avfallsstationerna gav man sorteringsråd, informerade om avfallsstationernas förnyade tjänster och prissättning och genomförde enkäter om kundtillfredsställelse. Största delen av de kunder sommarrådgivarna träffade var mycket nöjda med den service de fick på avfallsstationen.

Utmaningar i sorteringen på avfallsstationen upplevdes främst när blandavfall skulle sorteras i brännbart och icke brännbart. Då var det bra att vara på plats och ge råd och hjälpa till att lasta ur avfallet”, berättar Rakel Allén, som jobbade som soppolis redan andra sommaren i rad.

Soppoliserna turnerade under flera dagar med bilarna Otto och Romulus samt Otto-båten, som under resorna samlade in farligt avfall och metallskrot och handledde kunder. I synnerhet på rundturens livligare hållplatser och kajer fanns behov av extra hjälp med handledningen.

Vid olika sommarevenemang och sommartorg träffade soppoliserna närmare 2 000 personer. Det kom fortfarande många frågor om vilka material som samlas in i plastförpackningsinsamlingen, och många kunder ville också ha anvisningar för förpackningsglasinsamlingen.

Soppoliserna betjänade kunder ansikte mot ansikte såväl som digitalt. Hundra personer deltog i sorteringsfrågesporten på Rosk’n Rolls Facebooksida. ”Vi publicerade en ny fråga varje vecka och testade deltagarnas kunskaper om hur bl.a. en tomatask, lampor, korvpaket, en engångsgrill och plasthinkar sorteras”, berättar Rakel.