Värmebehandlat trä

Hör till avfallsslaget

Obehandlat trä

Information om avfallet

Föremål av trä samt trä som uppkommer vid byggnation och rivning sorteras i behandlat och obehandlat trä. Lastpallar samt råbräder är obehandlat trä. Obs! Murket, ruttet eller förkolnat trä klassas som blandavfall.

Obehandlat trä som har sorterats separat tas emot på avfallsstationerna och avfallscentralerna.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Askola avfallsstation: under 2 m3
Hangö avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Ingå avfallsstation: under 2 m3
Karis avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Karislojo avfallsstation: under 2 m3
Högfors avfallsstation: under 2 m3
Lojo avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Lovisa avfallsstation: under 5 m3
Borgnäs avfallsstation: under 2 m3
Borgå avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Pusula avfallsstation: under 2 m3
Strömfors avfallsstation: under 2 m3
Sibbo avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Ekenäs avfallsstation: under 2 m3
Vichtis avfallsstation: ingen mängdbegränsning

Vad händer med avfallet?

Träavfallet krossas och fliset används för värme- samt möjligen elproduktion. Genom användningen av dessa kan vi spara på förnybara naturresurser, eftersom de ersätter junfruliga träbränslen i energiproduktionen.