Tvättmedelsförpackningar, plast

deodorantflaska av plast, shampoflaska, tandkrämstub, flytande tvål pumpflaska, sköljmedelsflaska

Skölj om möjligt och låt rinna av

Hör till avfallsslaget

Plastförpackningar

Information om avfallet

Plastförpackningar är avfall som uppkommer av produkternas förpackningar av plast, såsom plastflaskor och -kanistrar samt plastpåsar.

Sortera plastförpackningarna i fastighetens plastkärl eller för till ekopunkten. Skölj ur vid behov och låt torka. Smutsiga och våta plastförpackningar är blandavfall. Lätt löstagbara korkar och lock avläsnas från förpackningarna och läggs skilt i insamlingen. Korkar och lock är ofta gjorda av en annan plastsort än själva förpackningen. Även andra lösa delar är bra att lägga skilt i insamlingen, såsom tvättmedelsflaskornas pumpar. Stora partier ska alltid föras till avfallsstationen.

Insamlingsställen

Fastighetens plastkärl
Ekopunkt
Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Över hälften av alla plastförpackningar som samlats in i Finland förädlas för närvarande i hemlandet, resten behandlas i Tyskland och i Sverige. I hanteringsanläggningarna sorteras materialet i olika plastslag och av dem framställs granulat, det vill säga gryn i returplast, som används som råvara för plastprodukter inom industrin. Av returplast tillverkas bl.a. plastpåsar, hinkar, städredskap och kompositbräden.

Läs mera om materialets återvinning
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
Fortum