Tryckimpregnerat virke

grönt saltimpregnerat trä, impregnerat virke

Hör till avfallsslaget

Impregnerat trä

Information om avfallet

Som impregnerat trä räknas avfall som uppkommer vid byggnation och rivning av produkter framställda av impregnerat trä. Impregnerat trä klassas som farligt avfall och avfallet ska alltid sorteras separat från övrigt avfall. Med impregnerat trä menas trämaterial som har impregnerats med koppar, krom, arsen eller kreosot.

Impregnerat trä som har sorterats separat tas emot på avfallsstationerna och avfallscentralen.

Impregnerat trä som härstammar från företag, såsom sliper och telefonpelare, är alltid avgiftsbelagda även från hushåll. Priset enligt företagsprislistan.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.00 € / under 1 m3
60.00 € / påbörjad m3. Impregnerat trä som härstammar från företag, såsom sliper och telefonpelare, är alltid avgiftsbelagda även från hushåll. Priset enligt företagsprislistan, https://rosknroll.fi/sv/avfallsstationernas-prislista-for-foretag/
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Det impregnerade träet krossas och fliset används för energiroduktion i ett kraftverk som kan hantera farliga impregneringsämnen.

Läs mera om materialets återvinning
Demolite Oy