Skärmar

monitor, television, TV, Tv-apparat, bildskärm

Hör till avfallsslaget

Elapparater

Information om avfallet

Till elapparater (el- och elektronikavfall dvs. EE) hör alla kasserade elektriska och elektroniska produkter, som behöver el, batteri, ackumulator eller solenergi för att fungera på avsett vis.

Elapparater från hushåll tas avgiftsfritt emot på våra avfallsstationer. Dessutom mottas elapparater i specialaffärer och i dagligvaruaffärer. Praxisen gällande mottagning beror på elapparatens storlek och affärens volym.

Insamlingsställen

Inköpsställe
Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Askola avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Hangö avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Ingå avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Karis avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Karislojo avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Högfors avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Lojo avfallscentral: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Lovisa avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Borgnäs avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Borgå avfallscentral: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Pusula avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Strömfors avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Sibbo avfallsstation: 3 samma slags apparater/part, lysrör 50 st/parti
Ekenäs avfallsstation: 3 samma apparater/parti, lysrör 50 st/parti
Vichtis avfallsstation: 3 samma slags apparater/parti lysrör 50 st/parti

Vad händer med avfallet?

Elapparater behandlas till största delen i anläggningar i Finland, en del av kyl- och frysapparaterna landar även i Sverige.
Elapparatmaterialen – metall, glas, plast och andra material – separeras så noggrant som möjligt via industriella processer och slussas vidare som råvara för nya produkter. Av returmetall tillverkas exempelvis cykelstommar och bildelar. Från vissa apparater kan man lösgöra delar som sådana och använda dem på nytt som komponenter.

Läs mera om materialets återvinning
Elker
Serty