Sekretessbelagt papper

dokument med känslig information eller personuppgifter, dokument som ska förstöras, bokföringsuppgifter, arkiv, kontrakt, sekretesspapper

Hör till avfallsslaget

Dataskyddspapper

Information om avfallet

Dataskyddspapper är sekretessbelagda papper och pappersavfall som innehåller känslig information.

Små mängder dataskyddspapper tas emot på Munka avfallscentral i Lojo.

Kontaktuppgifter till övriga företag som erbjuder dataskyddstjänster kan hittas på internet med sökordet ”arkistojen tuhoamista” (dokumentförstöring).

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.28 € / kg
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Lojo avfallscentral: under 200 l

Vad händer med avfallet?

Dataskyddspapper hanteras och förstörs i enlighet med dataskyddsförordningen och lagar. Pappren strimlas i småbitar.
Massan av de strimlade pappren kan användas för tillverkning av råmaterial för mjukpapper.