Rötter

rotstock, buskar med rötter

Hör till avfallsslaget

Stubbar och rötter

Information om avfallet

Stubbar och rötter ska sorteras separat från övrigt träavfall.

Stubbar som har sorterats separat tas emot på vissa avfallsstationer och avfallscentralerna. Vid de övriga avfallsstationerna mottas stubbar och rötter som brännbart blandavfall enligt priset för blandavfall.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
9.50 € / påbörjad m3
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Stubbarna och rötterna krossas och fliset används för värme- samt möjligen elproduktion. Genom användningen av dessa kan vi spara på förnybara naturresurser, eftersom de ersätter junfruliga träbränslen i energiproduktionen.