Reklampost

reklam, reklamblad, broschyr

Hör till avfallsslaget

Papper

Information om avfallet

Pappersavfall är avfall som uppstår av kopieringspapper som används i kontor och hushåll samt av papper som kommer via
brevluckan.

Sortera pappret i fastighetens papperskärl eller för till ekopunkten. För pappret till insamling utan att packa in det. Nitar och klämmare behöver inte tas bort. Stora partier ska alltid föras till avfallsstationen.

Insamlingsställen

Fastighetens papperskärl
Ekopunkt
Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Returpapper transporteras via förgranskning vidare till produktionsanläggningarna. Mjukpapper tillverkas i Finland och tidnings- och tidskriftspapper bl.a. i Tyskland. Byggnadsmaterialsindustrin tillverkar bl.a. isoleringsskivor, cellull samt cellulosafiber som kan spridas ut för hand.

Läs mera om materialets återvinning
Encore Miljötjänster