Oljepanna

Oljebrännaren ska tas loss från pannan och oljebrännaren sorteras som elapparat. Gamla oljepannor samt rörens isoleringsmaterial kan innehålla asbest, så demontering av oljepannor som är äldre än från år 1994 kräver alltid asbestkartering.

Hör till avfallsslaget

Metall

Information om avfallet

Som metallavfall räknas metallföremål och tomma metallförpackningar, samt metallavfall som uppkommer vid byggnation och rivning. I metallinsamlingen kan läggas alla sådana föremål av metall, varav över hälften av vikten är metall.

Sortera småmetall i fastighetens metallkärl eller för till ekopunkten. Stora partier och metallskrot ska alltid föras till avfallsstationen eller den ambulerande insamlingen.

Insamlingsställen

Fastighetens metallkärl
Ekopunkt
Ambulerande insamling
Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Askola avfallsstation: under 2 m3
Hangö avfallsstation: under 2 m3
Ingå avfallsstation: under 2 m3
Karis avfallsstation: under 2 m3
Karislojo avfallsstation: under 2 m3
Högfors avfallsstation: under 2 m3
Lojo avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Lovisa avfallsstation: under 2 m3
Borgnäs avfallsstation: under 2 m3
Borgå avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Pusula avfallsstation: under 2 m3
Strömfors avfallsstation: under 2 m3
Sibbo avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Ekenäs avfallsstation: under 2 m3
Vichtis avfallsstation: ingen mängdbegränsning

Vad händer med avfallet?

Av den insamlade metallen fås råmaterial för metallindustrin. Metallens egenskaper försämras inte under återvinningen, så den kan cirkulera för evigt. Av återvunnen metall tillverkas nya konsumtionsprodukter, såsom förpackningar, cykelramar, spadar och bildelar. Av metallen i aluminiumförpackningarna är ungefär en fjärdedel returmetall.

Läs mera om materialets återvinning
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab