Snösläde

snöskovel, snöskyffel, plastkratta, plastspade

Endast plastdelarna, stora metall- eller trädelar ska tas loss.

Hör till avfallsslaget

Plastprodukter

Information om avfallet

Till insamlingen för plastprodukter tas emot plastföremål från hushåll, såsom trädgårdsmöbler, leksaker, lådor och ämbar. Inte PVC-plast.

Stora plastföremål från hushåll sorteras skilt på avfallsstationerna. Små plastföremål kan sättas i hemmets blandavfallskärl.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
4.50 € / under 200 l
9.50 € / påbörjad m3
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Plastprodukterna transporteras till Salpakierto Oy i Lahtis för sortering. I sorteringsanläggningen separeras plastslagen och förs i regel till Fortums hanteringsanläggning i Riihimäki. I hanteringsanläggningarna sorteras materialet i olika plastslag och av dem framställs granulat, det vill säga gryn i returplast, som används som råvara för plastprodukter inom industrin. Av returplast tillverkas bl.a. plastpåsar, hinkar, städredskap och kompositbräden.

Läs mera om materialets återvinning
Fortum