Läkemedelsförpackningar av plast

medicinburk, blisterförpackning, blisterkarta, tablettförpackning, tablettkarta, tryckförpackning

Endast tomma förpackningar, läkemedel returneras till apoteket. Blisterförpackningar helt i metall sorteras som metall.

Hör till avfallsslaget

Plastförpackningar

Information om avfallet

Plastförpackningar är avfall som uppkommer av produkternas förpackningar av plast, såsom plastflaskor och -kanistrar samt plastpåsar.

Sortera plastförpackningarna i fastighetens plastkärl eller för till ekopunkten. Skölj ur vid behov och låt torka. Smutsiga och våta plastförpackningar är blandavfall. Lätt löstagbara korkar och lock avläsnas från förpackningarna och läggs skilt i insamlingen. Korkar och lock är ofta gjorda av en annan plastsort än själva förpackningen. Även andra lösa delar är bra att lägga skilt i insamlingen, såsom tvättmedelsflaskornas pumpar. Stora partier ska alltid föras till avfallsstationen.

Insamlingsställen

Fastighetens plastkärl
Ekopunkt
Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Över hälften av alla plastförpackningar som samlats in i Finland förädlas för närvarande i hemlandet, resten behandlas i Tyskland och i Sverige. I hanteringsanläggningarna sorteras materialet i olika plastslag och av dem framställs granulat, det vill säga gryn i returplast, som används som råvara för plastprodukter inom industrin. Av returplast tillverkas bl.a. plastpåsar, hinkar, städredskap och kompositbräden.

Läs mera om materialets återvinning
Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab
Fortum