Laddbara småbatterier

mobiltelefonens batteri, ackumulator, småbatteri, laddbart batteri

Hör till avfallsslaget

Batterier och små ackumulatorer

Information om avfallet

Till insamlingen för batterier och små ackumulatorer kan dessa lämnas med polerna förtejpade. Blyackumulatorer hör inte till insamlingen för batterier och små ackumulatorer

Små ackumulatorer och batterier kan returneras till affärer som säljer sådana. Ackumulatorer som är fast i elapparater returneras till insamlingspunkt för elapparater.
Tejpa polerna för att förhindra brandrisk till följd av kortslutning innan du lämnar in batterierna till insamling. Läckande batterier packas i en påse.

Insamlingsställen

Inköpsställe
Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Magnetiskt stål som tagits tillvara från alkaliska batterier förädlas i Finland till råmaterial för bland annat byggmaterial, bilar och verktyg. Zink kan återvinnas för byggnads- bil- och läkemedelsindustriernas behov. Nickel användstill exempel för tillverkning av rostfritt stål och det sällsynta materialet kobolt speciellt i ackumulatorerna för smarttelefoner och elbilar. Silver och koppar kan återanvändas av bland annat elektronikindustrin. I framtiden är det möjligt att man kan börja producera gödsel av alkaliska batterier genom en teknologi som utvecklats av det inhemska företaget Tracegrow Oy.

Läs mera om materialets återvinning
Paristokierrätys