Jodtabletter

Jodtabletterna returneras skilt från övrigt läkemedel i originalförpackning.

Hör till avfallsslaget

Mediciner

Information om avfallet

Till mediciner hör föråldrade och överblivna läkemedel, samt termometrar som innehåller kvicksilver.

Mediciner tas emot på de flesta apoteken. Avfallsstationerna har ingen mottagning för dessa.

Insamlingsställen

Apotek

Vad händer med avfallet?

Medicinerna värmebehandlas i hög temperatur, där de oskadliggörs. Energi som frigörs tas tillvara.

Läs mera om materialets återvinning
Stena Recycling Oy
Lassila & Tikanoja Oyj