Invasiva främmande arter

jättebalsamin, jätteloka, vresros, lupiner, flyghavre

Hör till avfallsslaget

Invasiva arter

Information om avfallet

Invasiva arter är arter som orsakar skador för den ursprungliga växtligheten, odlingsväxter, människans och djurens hälsa osv. Exempelvis jätteloka, jättebalsamin, vresros, lupin och spansk skogssnigel är invasiva arter. Bekämpa de invasiva arterna på plats i mån av möjlighet, till exempel genom att skära ner eller täcka in.

För det bortrensade växtavfallet till avfallsstationen, så lite jord som möjligt får finnas med. Packa de invasiva arterna i en tätt sluten sopsäck. Små lass av invasiva arter tas avgiftsfritt emot bland det brännbara blandavfallet. Mottagningen av stora laster ska överenskommas med mottagningen på förhand, henri.vuorenmies@rosknroll.fi,
t. 020 637 7057. Även stora laster ska packas i säckar.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Blandavfall som samlats in från fastigheter och brännbart blandavfall som mottagits på avfallsstationerna används för energiutvinning. Blandavfallet har sedan 2014 omvandlats till elektricitet och värme i ett avfallskraftverk.

Läs mera om materialets återvinning
Vantaan Energia Oy
Kotkan Energia Oy