Hö och halm (balar ska öppnas)

Hö- och halmbalar är blandavfall.

Hör till avfallsslaget

Krattavfall

Information om avfallet

Krattavfall är löv- gräs och växtavfall som uppkommer till följd av krattning och skötsel av gården. Krattavfallet får inte innehålla kvistar eller invasiva arter.

Krattavfallet kan komposteras på den egna gården i en lövkompost. Krattavfall som har sorterats separat tas också emot på avfallsstationerna och avfallscentralerna, där det ska tömmas ur eventuella säckar. Krattavfallet får inte innehålla invasiva arter. Invasiva arter tas emot avgiftsfritt som brännbart avfall och de ska packas in i dubbla sopsäckar. Lass med blandat kratt- och kvistavfall som inte sorteras på avfallsstationen är alltid avgiftsbelagda.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Askola avfallsstation: under 2 m3
Hangö avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Ingå avfallsstation: under 2 m3
Karis avfallsstation: under 2 m3
Karislojo avfallsstation: under 2 m3
Högfors avfallsstation: under 2 m3
Lojo avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Lovisa avfallsstation: under 2 m3
Borgnäs avfallsstation: under 2 m3
Borgå avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Pusula avfallsstation: under 2 m3
Strömfors avfallsstation: under 2 m3
Sibbo avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Ekenäs avfallsstation: under 2 m3
Vichtis avfallsstation: under 2 m3

Vad händer med avfallet?

Från den egna komposten får du trädgårdsmylla.

Krattavfall som lämnas till avfalllsstationerna komposteras och utnyttjas vid avfalls­centralerna, t.ex. vid utformningen av gamla avfallsupplag.