Gipsskiva

Gyproc-skiva, bitar av gipsskivor

Hör till avfallsslaget

Gipsskivor

Information om avfallet

Endast rena gipsskivor och bitar av dessa. Får inte innehålla målade eller tapetserade gipsskivor eller spackel, dessa är icke brännbart blandavfall.

Rena gipsskivor tas emot separat sorterade på vissa avfallsstationer och avfallscentralerna. På de övriga avfallsstationerna tas gipsskivor emot som icke brännbart blandavfall enligt priset för blandavfall.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
4.50 € / under 200 l
9.50 € / påbörjad m3
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Gipsavfall används för att ersätta jungfruligt gips i Gyproc-gipsskivor. De moderna Gyproc-skivorna innehåller över 20 % returgips.

Läs mera om materialets återvinning
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc