Fettbrunnsavfall

Hör till avfallsslaget

Fettbrunnsavfall

Information om avfallet

Fettbrunnsavfall är avfall som uppkommer i restauranger, storkök samt i livsmedelsindustrin.

Fettbrunnsavfall tas emot på avfallscentralerna.

Insamlingsställen

Vad händer med avfallet?

Fasta partiklar separeras från vattnet och leds sedan till biogasanläggningens process.