Små döda djur

små vilda djur, små husdjur, fågel, gnagare

Enstaka små döda djur kan inpackade läggas i det egna blandavfallskärlet eller begravas enligt hälsoskyddsmyndighetens anvisningar (med markägarens lov, inte på grundvattenområde).

Ett litet dött djur kan även inpackat lämnas till avfallscentralerna i Borgå eller Lojo, där det tas emot som avgiftsbelagt specialavfall.

Undvik alltid att röra med bara händer, använd skyddshandskar.

Obs:

  • Om du misstänker att dödsfallet beror på en sjukdom eller ifall du hittar flera döda djur, kontakta miljöhälsoövervakningens myndighet, den kommunala veterinären eller Livsmedelsverket.
  • Under djurepidemier (som fågelinfluensa), kolla undantagsinstruktioner gällande vilda djur av kommunens myndigheter.

Hör till avfallsslaget

Specialavfall

Information om avfallet

Som specialavfall räknas avfall som kräver specialbehandling, såsom avfall som ska täckas genast.

Specialavfall tas endast emot på avfallscentralerna och enligt förhandsöverenskommelse.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.28 € / kg
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Lojo avfallscentral: under 200 l
Borgå avfallscentral: under 200 l