Deponerbart avfall

Hör till avfallsslaget

Deponerbart avfall

Information om avfallet

Deponerbart avfall är avfall som varken kan återvinnas som material eller som energi. Avfallet deponeras på avstjälpningsplatsen och avfallets avstjälpningsduglighet måste vid behov utredas innan avfallets mottagning. Avfallets mottagningspris innefattar avfallsskatten på 70 €/t.

Insamlingsställen

Vad händer med avfallet?

Det deponerbara avfallet deponeras på Munkas och Domargårds avfallsupplag.